Người giữ rừng thông đỏ trên núi Voi

11:51 08/07/2019

Gặp lại tôi sau nhiều năm "bặt tin", già K'Ten tay bắt mặt mừng, "khoe" lương bảo vệ quần thể thông đỏ của ông nay đã được trả tới 4 triệu đồng mỗi tháng. Tôi hỏi, nếu giờ không ai trả tiền nữa ông có còn mặn mà với việc bảo vệ loài thông đỏ cổ thụ sắp tuyệt chủng này nữa không? Chẳng cần suy nghĩ, già K'Ten đáp ngay: "Có chớ, nó đã từng che chở cho mình chiến đấu, bảo vệ Cách mạng mà!..".

Ý kiến bạn đọc