Ngụy trí thức!...

12:54 20/11/2020

Trí thức được hiểu một cách thông thường là những người lao động trí óc. Sẽ có những phân tích, định nghĩa khác kỹ lưỡng, chặt chẽ hơn, nhưng trong bài viết này, chúng tôi hiểu rằng, trí thức là một thành phần xã hội, một bộ phận người, làm việc, sử dụng trí óc, mang lại lợi ích cho cá nhân và cộng đồng...

Ý kiến bạn đọc