Nhàn cư vi bất thiện…

08:43 07/10/2020

Giới trẻ hiện nay vẫn thường nói: "Nhàn rỗi sinh nông nổi". Cái nông nổi ấy chính là sự bất thiện, bất lương mà dân gian đã đúc rút từ xưa. Từ chuyện bờ vách có tai (nhàn rỗi chuyên đi hóng chuyện) rồi tam sao thất bản đến hành vi phạm tội nghiêm trọng, có nguyên nhân từ chính sự vô công rồi nghề của con người...

Ý kiến bạn đọc