Nhận diện thủ đoạn lợi dụng quyền con người để chống phá Việt Nam hiện nay

10:00 15/12/2018

Về lực lượng chống phá, không chỉ những thế lực thù địch, tổ chức phản động hải ngoại mà còn được sự tiếp tay, cổ suý, tiếp sức từ những đối tượng chống phá, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, cực đoan trong nước.

Ý kiến bạn đọc