Nhân viên y tế Mỹ thất nghiệp… vì COVID-19

08:23 20/04/2020

Doanh thu giảm mạnh đã buộc các bệnh viện nhỏ và các trung tâm y tế ở nông thôn phải sa thải nhân viên.

Ý kiến bạn đọc