Nhất thân, nhì quen…

13:30 10/04/2017

Câu đầy đủ là "Nhất thân, nhì quen, tam quyền, tứ chế", người xưa nói mãi rồi, nôm na là có người thân làm chức to, có quyền hành thì nếu nhờ vả (đặc biệt là nhờ giúp đỡ, tác động những việc liên quan đến vị trí công tác, thăng tiến) chắc chắn sẽ gặp thuận lợi.

Ý kiến bạn đọc