Nhiều khi đứng yên đã là yêu nước

10:11 28/03/2020

Phương châm phát hiện, ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng và dập dịch đang được triệt để thực hiện ở Việt Nam, và đang nhận được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, cả cộng đồng.

Ý kiến bạn đọc