Những con đò chở nặng mùa xuân

08:00 25/01/2018

Thương nhân ở chợ nổi đều là những người gắn bó với con đò ở miệt Cửu Long lên. Họ có chung hoàn cảnh, chung số phận và chung một ước mơ...

Ý kiến bạn đọc