Ký kết trực tuyến Hiệp định RCEP diễn ra như thế nào?

08:15 17/11/2020

Bộ trưởng các nước thành viên RCEP lần lượt ký kết hiệp định tại quốc gia của mình, dưới sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo, rồi các Bộ trưởng cùng giơ bản hiệp định đã ký để thể hiện sự đồng lòng trong việc thực thi RCEP.

Ý kiến bạn đọc