Những dự án quan trọng góp phần xây dựng Chính phủ điện tử

14:02 28/10/2020

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an được giao trọng trách xây dựng 3 dự án. Trong đó, có Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD).

Ý kiến bạn đọc