Những gương mặt Công an trẻ xuất sắc

08:00 18/07/2015

Họ là những chiến sĩ Công an tuổi đời còn trẻ nhưng đã đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác. Trong khi nhiều bạn trẻ tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại, hay tìm cách mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, thì họ sẵn sàng cống hiến cả tuổi xuân, lăn xả vào hiểm nguy để giữ gìn bình yên cho cuộc sống. 

Ý kiến bạn đọc