Những "hiệp sĩ" không nhà

21:30 07/11/2017

Không nhà cửa, không gia đình... nhưng trái tim của họ luôn rộng mở cứu giúp những người hoạn nạn. Đó chính là lẽ sống mà không điều gì có thể thay đổi được họ.

Ý kiến bạn đọc