Những hình ảnh đẹp của chiến sĩ Công an nhân dân

12:53 03/03/2019

Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân để “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Ý kiến bạn đọc