Những người chờ con ở "xóm hiếm muộn"

10:32 30/03/2020

Thiên chức làm mẹ, khát khao có một đứa con đã thúc giục họ gượng dậy, vùng lên tìm kiếm. Họ đi mỏi gối chùn chân, hy vọng, tuyệt vọng rồi bất lực bám vào khuôn mặt, những giọt nước mắt. Nhưng, bất kể gian nan, khổ ải đích đến cuối cùng vẫn là một "mầm sống"...

Ý kiến bạn đọc