Những người đi "hóa giải" các vùng đất chết

17:30 23/04/2019

Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đã lùi xa 44 năm, nhưng cho tới lúc này, vẫn có những vùng đất chết vì bị nhiễm độc Dioxin.

Ý kiến bạn đọc