Những người hồi sinh các “vùng đất chết”

11:16 18/04/2019

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng Việt Nam vẫn còn khoảng 6,1 triệu ha đất bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ, chiếm 18,71% diện tích đất của cả nước. Nhiều năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, lực lượng công binh quân đội đã nỗ lực rà phá bom mìn, làm sạch và trả lại sự sống cho nhiều vùng đất. Đó là công việc thầm lặng, nhưng cũng hết sức khó khăn, gian khổ và nguy hiểm…

Ý kiến bạn đọc