Những thành công đầu tiên của một dự án số hóa mộ liệt sĩ

13:50 14/10/2013

Có thể rất nhiều người khi nghe tới ý tưởng của Lê Công Thành và lietsi.com sẽ nói rằng việc này không mới và cũng có người cho rằng đây là việc... thừa. Vì dường như đã có rất nhiều nơi đã xây dựng mô hình giống như vậy và việc của lietsi.com cũng chỉ là việc chép các danh sách liệt sĩ, thứ mà người ta có thể tìm thấy trong sổ ghi chép ở các nghĩa trang. Thế nhưng, dự án của Lê Công Thành hoàn toàn khác, dựa trên tiêu chí cộng đồng và mạng xã hội. Hơn 1 năm sau, Lê Công Thành và những người bạn chung tay góp sức đã nhận được những niềm vui đầu tiên, niềm vui của những gia đình tìm được mộ liệt sĩ qua lietsi.com.

Ý kiến bạn đọc