Nỗ lực đảm bảo an ninh chính trị nội bộ

10:30 11/10/2017

Kể từ khi mạng xã hội phát triển bên cạnh những tác dụng tích cực cũng là lúc nhiều thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng những vấn đề “nóng”, “bức xúc” trong xã hội, các sự kiện lớn trong nước và quốc tế để gia tăng các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ. Và vai trò, nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị (PA83) Công an tỉnh Thanh Hóa càng thêm nặng nề.

Ý kiến bạn đọc