Nỗ lực, đồng lòng vượt khó!

07:52 20/11/2020

Quá trình gia nhập và đồng hành cùng ASEAN trong suốt 25 năm qua (Việt Nam trở thành thành viên chính thức và là thành viên thứ 7 của Hiệp hội vào ngày 28-7-1995) chính là tiền đề để Việt Nam triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của mình. Với những hoạt động trong “ngôi nhà chung” ASEAN, Việt Nam đã chứng minh sâu đậm hơn nữa chính sách ngoại giao và vị thế của mình trên trường quốc tế...

Ý kiến bạn đọc