Nở rộ dịch vụ cung cấp thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử

11:50 14/06/2018

Nắm bắt việc một số học sinh, sinh viên đang có suy nghĩ “không học nhưng vẫn muốn đạt điểm cao”, gần đây thị trường cung cấp thiết bị công nghệ để gian lận thi cử với những lời quảng cáo bốc trời đang trở thành “ma trận”. PV chuyên đề CSTC đã thâm nhập thực tế, ghi nhận về vấn đề này.

Ý kiến bạn đọc