Nơi huấn luyện lính công binh cho Liên Hợp Quốc

09:31 22/04/2019

Theo kế hoạch, tháng 6-2019, các chuyên gia công binh của lực lượng Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ sang sát hạch, đánh giá trình độ, năng lực của Đội Công binh Việt Nam, sau đó mới quyết định để Đội Công binh Việt Nam tham gia GGHB LHQ tại Nam Sudan vào tháng 2-2020 hay không.

Ý kiến bạn đọc