Nơi tôi luyện gan đồng, chí thép

09:00 18/02/2015

Với nhiệm vụ là đơn vị nòng cốt, thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2014, chủ động tham mưu với Bộ Công an, chỉ đạo lực lượng CSCĐ trên toàn quốc triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội lớn của đất nước; tham gia giải quyết nhiều tụ điểm phức tạp về ANTT.

Ý kiến bạn đọc