Nước mắt phu vàng

08:57 18/05/2016

Để mưu sinh, hàng trăm người dân tộc thiểu số tại các huyện miền Tây của tỉnh Nghệ An đã rồng rắn xách ba lô vào Quảng Nam làm thuê cho các bưởng vàng. Đánh cược mạng sống, nhiều người đã phải nằm lại vĩnh viễn nơi rừng thiêng nước độc, nhiều trường hợp phải tự đào thoát khỏi chốn "địa ngục trần gian". Cũng vì vàng, nhiều vành tang trắng đã phải chít lên đầu, đồng nghĩa với việc con mất cha, vợ mất chồng.

Ý kiến bạn đọc