Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể:

Hệ thống giáo viên phải thay đổi toàn diện

15:00 11/08/2015

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang gây chú ý dư luận. Đây là một nỗ lực đổi mới của ngành giáo dục nhằm giảm tải cho học sinh và tiếp cận những tư tưởng giáo dục tiến bộ của thế giới. Nhưng thực tế, nhiều chuyên gia cho rằng, việc thay đổi phải được làm từ gốc, đó là đào tạo giáo viên chứ không chỉ chú trọng vào học sinh và sách giáo khoa.

Ý kiến bạn đọc