Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông Quốc gia:

Phải dũng cảm xóa bỏ cái cũ

17:00 23/04/2017

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông Quốc gia mới hy vọng sẽ góp phần đưa giáo dục Việt Nam bắt nhịp với thế giới. Nhưng thực tế, bản dự thảo mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra có đạt được kỳ vọng hay không?

Ý kiến bạn đọc