Phạt nguội

07:33 26/08/2020

Cái điện thoại ngày xưa thì nó là cái máy để người ta đối thoại với nhau. Bây giờ điện thoại không còn là điện thoại.

Ý kiến bạn đọc