Phố Wall và Nhà Trắng: Đổ vỡ quan hệ?

15:21 13/11/2011

Cuộc biểu tình "Chiếm phố Wall" giờ đã lan rộng sang gần 40 nước. Đó là câu chuyện thời sự khổng lồ về kinh tế, chính trị, xã hội, xuyên biên giới và không phân biệt màu da, sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo. Như vậy, mặc dù đã sang thế kỷ XXI, thời đại được cho là "hậu công nghiệp", "hậu hiện đại", nhưng phần lớn nhân loại vẫn phải đối mặt với vấn đề hết sức sơ đẳng, đó là cơm áo, gạo tiền và mưu sinh.

Ý kiến bạn đọc