Phòng chống khủng bố trong bối cảnh đại dịch Covid-19

07:59 08/08/2020

Cơ quan Phòng chống khủng bố Liên hợp quốc (UNOCT) gần đây đã tổ chức thành công, quy mô, chu đáo Tuần lễ phòng chống khủng bố (PCKB) Liên hợp quốc (LHQ) trực tuyến với chủ đề "Các thách thức chiến lược và thực tế về phòng chống khủng bố trong môi trường đại dịch toàn cầu".

Ý kiến bạn đọc