“Phượt” quanh làng Vũ Đại

10:02 15/08/2013

Tên chính danh của làng là Nhân Hậu, thuộc xã Hòa Hậu, tận cực nam huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. Có thời làng mang tên Đại Hoàng. Gọi tên làng là Vũ Đại vì gắn với tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao, nhưng về đây người dân đều dùng cả ba tên, hỏi thế nào họ cũng chỉ đường đến nơi đến chốn. Ngay nhiều biển đề quảng cáo hàng, không ít nơi đều ghi là Vũ Đại hay Đại Hoàng. Họ dùng những tên gọi này, bởi lẽ xưa nay, dân của cái làng toàn bộ cùng họ Trần này có lắm chuyện độc, lạ, thậm chí còn có những hiện tượng kỳ bí không thể lý giải.

Ý kiến bạn đọc