Prodigy: Quỹ sinh viên quốc tế 240 triệu USD

10:42 12/09/2017

Một công ty kinh doanh tài chính (fintech) giúp quỹ sinh viên quốc tế học tập ở nước ngoài đã huy động được nợ và vốn cổ phần trị giá 240 triệu USD (5.393,6 tỷ VNÐ).

Ý kiến bạn đọc