Quan trọng nhất vẫn là chất lượng đầu ra

10:05 29/02/2016

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký tờ trình Thủ tướng Đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Một trong những điểm mới được nhiều người đặc biệt quan tâm là đề xuất rút ngắn thời gian đào tạo đại học còn 3-4 năm. Những điều chỉnh này sẽ giúp cho hệ thống giáo dục đại học tiếp cận hơn với chuẩn mực chung của quốc tế trong tổ chức đào tạo đại học và sau đại học.

Ý kiến bạn đọc