Quản và cấm

21:13 26/04/2017

Cấm cũng là một cách quản. Cấm để làm gì nếu không phải để phục vụ khán giả được thưởng thức trong lành hơn?

Ý kiến bạn đọc