Quỹ hoàn lương ở Trại giam số 6

08:16 12/01/2017

Để động viên phạm nhân thi đua lao động sản xuất giỏi, Ban giám thị Trại giam số 6 đã quyết định thành lập Quỹ hoàn lương.

Ý kiến bạn đọc