Quyền riêng tư của trẻ em trên môi trường mạng và truyền thông chớ xem nhẹ

17:04 09/06/2017

Luật Trẻ em 2016 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1-6-2017, theo đó quy định, trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.

Ý kiến bạn đọc