Ra mắt sách – Trò chơi nhiều cung bậc của văn chương

07:00 11/12/2015

Gần ba mươi năm trước đây, được một nhà xuất bản chọn in một tác phẩm thì quả là một sự kiện nằm trong ước mơ cao quý của bất kì người viết nào. Đơn giản vì thời gian đó, nhà nước độc quyền in, các nhà xuất bản in theo kế hoạch đã định và đều hướng vào các tác giả đã được xác định của nền văn học.

Ý kiến bạn đọc