Rahul Gandhi: Hy vọng của đảng Quốc đại

15:35 27/12/2017

Ngày 16-12 vừa qua, ông Rahul Gandhi 47 tuổi, chính thức tiếp nhận vai trò lãnh đạo đảng Quốc đại (INC) 132 tuổi của Ấn Ðộ.

Ý kiến bạn đọc