“Rượu 138” không phải là “thần dược”, mà là nhịp cầu đến chốn lao tù

16:20 07/05/2013

Mặc dù câu chuyện về loại rượu có tên gọi rất lạ là “rượu 138” đã được báo chí nói khá nhiều thời gian qua, cả về tác hại của rượu với sức khỏe, lẫn tác hại về mặt pháp luật, khi việc sử dụng loại rượu này có thể khiến người bình thường trở thành vi phạm luật. Thế nhưng, rất đau lòng là, chỉ vì thiếu hiểu biết, đã có những người vô tình phải bước vào sau song sắt trại giam…

Ý kiến bạn đọc