Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

07:25 30/12/2020

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.

Ý kiến bạn đọc