Sinh viên Văn khoa

14:04 25/08/2020

Trước khi trở thành một chiến sĩ Công an, tôi từng có khoảng thời gian ngắn ngủi là sinh viên theo học tại Khoa Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Ý kiến bạn đọc