Số lượng và chất lượng

08:34 21/06/2017

Muốn định hướng tới mục tiêu tốt đẹp thì không thể dao động trước những tương tác kém giá trị. Số lượng không bao giờ đáng giá bằng chất lượng.

Ý kiến bạn đọc