"Sống mòn" vì thực phẩm bẩn

16:03 07/05/2016

Người rủng rẻng tiền nong, nhà có điều kiện khôn như chấy còn xơi hàng bẩn hàng giả thì thử hỏi công nhân, người lao động, nông dân thu nhập làng nhàng thì tuổi gì mà có thể lựa chọn thực phẩm sạch sẽ tươi ngon? Biết, nhưng bĩu mỏ chê bôi thì khâu mồm, nhịn đói, nói gì chuyện tiêu dùng thông thái cho nó trừu tượng. Tuyên truyền khơi khơi thì mong gì hiệu quả.

Ý kiến bạn đọc