Sư tử đá ngoại lai “xâm lăng” chốn linh thiêng

09:30 03/10/2014

Những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc, những giá trị lịch sử của các di tích trên khắp mọi miền đất nước đang đứng trước sự xâm lăng của những linh vật lạ - đó là sư tử đá ngoại lai. Trách nhiệm trước hết là của ngành văn hóa, của Ban quản lý các di tích. Và, của những người nhận thức chưa đúng, chưa sâu về văn hóa. Cung tiến không chỉ đơn thuần là vật chất mà trước hết cần phải là cái gốc của văn hóa.

Ý kiến bạn đọc