Nhớ Tết lành, năm mới nơi ven trời Tây Bắc

08:18 27/01/2020

Một năm, người Thái có rất nhiều Lễ hội: Kin pang (lễ cầu mưa, cầu mùa, cầu phúc, cầu lộc cho gia đình và bản Mường); những tháng tiếp theo là các nghi lễ Xên bản, Xên mường (cúng bản, cúng mường, hay là lễ hội cầu an, tưởng nhớ đến các vị thần linh đã khai sáng ra bản mường, cầu cho người dân bản mường được ấm no, hạnh phúc...); tháng 7 có Tết xíp xí (tức 14-7 âm lịch), thờ cúng tổ tiên, thần núi, thần sông đã che chở cho con người); tháng 8, 9, 10 có mừng cơm mới… nhưng quan trọng nhất vẫn là kin Chiêng, tức là ăn Tết.

Ý kiến bạn đọc