Tán gia bại sản vì sa bẫy tín dụng đen

11:00 07/10/2015

Khóc như ri, oan ức ngút trời- đó là cảnh ngộ của hàng loạt gia đình- chủ yếu là người nghèo- thiếu tiền và thiếu luôn cả hiểu biết, nên sa vào bẫy của tín dụng đen.

Ý kiến bạn đọc