Tất cả vì môi trường

17:03 28/05/2017

Hôm qua đọc báo, chợt giật thót mình vì nhận ra người quen. Đó là con Lở ngày xưa ở cạnh nhà dưới quê.

Ý kiến bạn đọc