Tạt vào văn chương chơi một cuộc!

15:27 01/07/2013

Đỗ Phấn bước thẳng từ chuyện màu sắc sang chuyện câu chữ, nhẹ như người ta bước qua một bụi cỏ xanh. Và chọn lấy một đề tài anh "mả" nhất, đó là đề tài thị dân. Những vui buồn thị dân, những câu chuyện thị dân, những thân phận thị dân được Đỗ Phấn bày lên gần chục cuốn sách, từ tản văn đến truyện ngắn, tiểu thuyết, xem chừng vẫn chưa đến hồi kết thúc…

Ý kiến bạn đọc