Tết xưa, Tết nay

07:47 27/01/2017

Tết này không pháo hoa, có thể mở ra một lệ mới: rung chuông đánh trống đón chào xuân mới. Pháo hoa, như một sản phẩm thời công nghiệp, rồi đua nhau tỉnh tỉnh huyện huyện ném tiền lên trời mua vui.

Ý kiến bạn đọc