Thăm nhà lưu niệm Bác Hồ ở Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc

17:11 02/02/2012

Long Châu cận kề Cao Bằng nên trong cuộc kháng chiến chống Pháp như hậu phương trực tiếp của Việt Nam. Trong chiến dịch Cao Bắc Lạng năm 1949, Long Châu đã từng giúp đỡ quân dân ta chiến đấu. Năm 1950, khi sang Trung Quốc và Liên Xô để đề nghị sự giúp đỡ của nước bạn cho cuộc kháng chiến chống Pháp, Bác cũng đã chọn Long Châu là điểm tập kết.

Ý kiến bạn đọc