Thăng chức, cách chức, mua việc

11:00 02/05/2017

Thời gian gần đây, có ba sự việc nhiều người quan tâm, đều liên quan tới việc bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ, mua việc làm...

Ý kiến bạn đọc