Thiếu cơ sở chăm sóc y tế cho người chuyển giới

14:00 21/03/2019

Việt Nam hiện có gần 300.000 người có giới tính dị biệt và mong muốn chuyển giới, nhưng số lượng người có đủ các khả năng để thực hiện phẫu thuật chuyển giới còn hạn chế.

Ý kiến bạn đọc